Ana Sayfa • Linkler • İletişim
 

TEBLİĞLER

Kamu İhale Genel Tebliği
Kamu İhale Kurumu 2002/4 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2002/5 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/1 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/10 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/11 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/12 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/13 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/14 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/2 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/3 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/4 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/5 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/6 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/7 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/8 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2003/9 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Kurumu 2008/1 Sayılı Tebliğ
Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2007/1)
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 96
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2004 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2005 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2010 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ
Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ - 2005
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ - 2007
Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ (2011)
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ / 2004
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ - 2006
Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18 Eylül 2010)
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1)
Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında Olup Ce İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ
Ekler
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı Ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yig/2011-3)
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yig-15/2007-01)
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına Ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına Dair Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamındaki Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yig/2011-02)
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamındaki Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2004 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2006 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ