Ana Sayfa • Linkler • İletişim
 

MİMARLAR ODASI'NIN ORGANLARI

GENEL KURUL
YÖNETIM KURULU
ONUR KURULU
DENETLEME KURULU
KOMİTELER

 • Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK)
 • Uluslararası İlişkiler Komitesi (UİK)
 • UIA 2005 İstanbul Kongresi Süreci Ulusal Eşgüdüm Komitesi
 • Yayın Komitesi
 • Meslek Düzeni ve Örgütsel Yenilenme Komitesi
 • Yarışmalar Komitesi
 • Mimarlık ve Planlama Komitesi
 • Doğal Afetler Komitesi
 • Bilişim Komitesi
 • Kayaköyü Dünya Barış ve Dostluk Köyü Komitesi
 • 50. Yıl Komitesi
 • Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi
 • Oda MD/ÇED Danışma Kurulu
 • İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesi (İTEK)