Ana Sayfa • Linkler • İletişim
 

KANUNLAR

1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15 İnci Maddesinin 58 İnci Bendine Tevkifan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal'lerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun
Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun
Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Belediye Kanunu
Boğaziçi Kanunu
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Çevre Kanunu
Devlet İhale Kanunu
Endüstri Bölgeleri Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Enerji Verimliliği Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları Ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu İle Turizmi Teşvik Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Gecekondu Kanunu
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Imar Kanunu (Değişik: 9/12/2009)
Istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfiyesi Hakkında Kanun
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Kamu Konutları Kanunu
Kamulaştırma Kanunu
Kat Mülkiyeti Kanunu
Kıyı Kanunu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
Milli Parklar Kanunu
Mimarlık ve Mühendislik Hakkında Kanun
Orman Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Toplu Konut Kanunu
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Turizmi Teşvik Kanunu
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun