Ana Sayfa • Linkler • İletişim
 

BÜRO TESCİL BELGESİ ALMA KOŞULLARI

TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği gereği; Mimarlık hizmetleri içerisinde tanımlanan; mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki kontrollük hizmetleri, mimari fenni mesuliyet hizmetleri serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesine tabi mimarlık hizmetleridir.

Bu hizmetler serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi olmayan ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşımayan mimarlar tarafından yapılamaz.
Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi almak isteyen üyelerimiz çalışma koşullarına göre aşağıdaki belgeleri tamamlamaları durumunda Büro tescil belgesi alabilirler.

  • Kendi adına serbest çalışan mimar
  • Adi ortaklıklarda mimar
  • Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarlar
Mimarların Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi almadan serbest mimarlık hizmeti verme koşulları da aynı yönetmelikte istisna koşulları olarak belirtilmiştir.
  • Ücretli çalışan mimar
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mimar
  • Üniversite döner sermaye yetkilendirmesi ile çalışan mimar
  • Mimarların kendilerine özel yaptığı hizmetlerde