Ana Sayfa • Linkler • İletişim
 

2013 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

Merkez Yönetim Kurulu'nun 06 Aralık 2012 tarihli ve 43/12-4 sayılı kararı ile 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

İlk kayıt ödentisi 30 TL
Yıllık üyelik ödentisi (15 TL x 12) 180 TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 1.000 TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 1.000 TL
SMH Büro Tescil Belgesi ilk başvuru ücreti 200 TL
SMH Büro Tescil Belgesi yıllık yenileme ücreti 200 TL
Kimlik Kartı yenileme ücreti 15 TL
Üye tanıtma belgesi ücreti 20 TL
SM/SMB Mühürü ücreti 100 TL


Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi yenileme ücretinin ve yenilendiği yıla ait üye yıllık ödentisinin 2012 yılı içinde tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası'nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu "Ferdi Kaza Sigortası"ndan 2013 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU<< GERİ