Ana Sayfa • Linkler • İletişim
 

DUYURU

Üyelerine ve paydaşlarına daha iyi hizmet sunabilmek için hizmet binasını yenileme kararı alan BODTO, Konacık Mahallesinde belediye hizmet alanı olarak ayrılan 1986 parsel için hizmet binası yapmak üzere karar almış olup bu kapsamda Bodrum’da proje üretiminde, yarışma kültürüne öncülük etmek ve mimari tasarım kalitesinin gelişmesini sağlamak ve kente özgün mimarlık eserleri kazandırmak, kentin doğal, ekolojik ve sosyal yaşamına duyarlı, sürdürülebilir, çevresine referans oluşturabilecek bir mimari anlayışın gelişmesine katkıda bulunmak ve yer aldığı bölgenin nitelikli dönüşümüne katkı sağlamak yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesini özendirmek amacıyla Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu temsilciliğimiz ile irtibata geçmiş ve bu koşullarda Bodrum temsilciliğine kayıtlı mimarlar ile bir yarışma projesini yapmak istediklerini belirtmişlerdir.

BODTO Yönetim Kurulu ve Temsilciliğimiz Yönetim Kurulunun görüşmeleri sonrasında; yapılması istenilen yarışmanın Muğla il sınırında yapılmasına karar verilmiş ve Bodrum Ticaret Odası tarafından, Mimarlar Odası Muğla Şubesi Bodrum Temsilciğinin işbirliği ile yarışmaya açılmıştır.

Yarışma Mimarlar Odası Muğla Şubesine kayıtlı Mimarlara Açık, Bölgesel, Sınırlı, Tek kademeli dir.

Yarışmaya katılacak yarışmacıların (Ekip olarak katılanların her birinin) aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi (Muğla şubeye kayıtlı) olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
Jüri üyeleri (asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur. Yarışmacılar, “Bodrum Ticaret Odası Kıbrıs Şehitleri Caddesi Yokuşbaşı Mahallesi No:30 Bodrum/ Muğla” adresine başvurarak şartnameyi temin edebilecekleri gibi www.bodto.org.tr web adreslerinden de şartnameye ulaşabileceklerdir. Şartname bedeli 250,00.-TL’dir. Yarışmacılar bu tutarı, Bodrum Ticaret Odası’nın Garanti Bankası Bodrum Şubesi, IBAN NO:TR27 0006 2000 3090 0006 2991 04 no’lu hesabına yatırdıklarına ilişkin belgeyi kimlik zarfı içine koyacaklardır.

Yarışma takvimi :
Yarışmanın İlanı: 03.08.2015 Pazartesi
Soru Sorma İçin Son Gün: 14.08.2015 Cuma Saat:17.00
Yanıtların Gönderilme Tarihi: 21.08.2015 Cuma
Proje Teslim Tarihi ve Saati: 05.10.2015 Pazartesi Saat:17.00
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 12.10.2015 Pazartesi


Seçici Kurul Danışman Üyeleri :
1-Mehmet KOCADON Bodrum Belediye Başkanı
2-İlhan ERSAN BODTO Meclis Başkanı
3-Mahmut S. KOCADON BODTO Yönetim Kurulu Başkanı
4-Fuat ÖNDER BODTO Genel Sekreteri
5-İbrahim AKKAYA Mimar, BODTO Yönetim Kurulu Başk. Yard.
6-Gamze ESEDOĞLU Mimar, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Md. V.
7-Hamdi ERDOĞAN Mimar, Mimarlar Odası Bodrum Tems. Yön. Kur. Bşk.


Seçici Kurul Asli Üyeleri:
1-Ersen GÜRSEL Mimar, Jüri Başkanı
2-Baran İDİL Mimar
3-Erkut ŞAHİNBAŞ Mimar
4-Murat ARTU Mimar
5- Avni ALÇIN Mimar


Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
1- Yiğit ERBAŞ Mimar
2- Erol ŞAHİN Mimar


Raportörler:
1-Banu TOK DOĞAN Mimar, Mim.Od. Bodrum Tems. Yön. Kur. Üyesi, Bodrum Belediyesi
2-Güray KARABAĞLI Mimar, Mim.Od. Bodrum Tems. Yön. Kur. Üyesi
3-Gizem ESMER Mimar, Bodrum Belediyesi


Yarışma hakkında sorularınız ve Yarışma şartnamesine ulaşmak için;
Nigar Başkaya-Bodrum Ticaret Odası

Kıbrıs Şehitleri Cad. Yokuşbaşı Mah. No:30 Bodrum-Muğla
0 (252) 3161412
0 (252) 3131694
www.bodto.org.tr
bodtoyarisma@gmail.com<< GERİ