Ana Sayfa • Linkler • İletişim
 

6 GENEL KURUL

6. OLAĞAN GENEL KURUL İLANTMMOB-Mimarlar Odası Muğla Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu; çoğunluk sağlandığı takdirde 1.gün Genel Kurul 09 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 10.30’da Konakaltı Kültür Merkezi Nail Çakırhan Toplantı Salonunda, 2.gün 10 Ocak 2016 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Yönetim Kurulu, Şube Organları ve Genel Kurul Delegasyonu seçimleri yine Konakaltı Kültür Merkezi Nail Çakırhan Toplantı Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1.gün Genel Kurul 16 Ocak 2016 Cumartesi, 2.gün seçimler ise 17 Ocak 2016 Pazar günü yukarda belirtilen yer ve saatlerde yapılacaktır.

6. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.GÜN (10.30-19.00)
1. 10.30-11.30 Yoklama
2. Açılış
3. Başkanlık Divanı Seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman)
4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
5. Öneri gündemin değerlendirilmesi ve önerilerle gündemin kesinleştirilmesi
6. Konuk konuşmacılar
7. Şube Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve hakkında karar alınması,
8. Dilek, temenniler
9. Şube Organları (Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu) ve Genel Kurul delegasyonu için asil ve yedek adayların belirlenmesi ve tutanağa bağlanması

2.GÜN (09.00-17.00)

1. Seçimler
• Şube Yönetim Kurulu
• Şube Denetleme Kurulu
• Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu
• Oda Genel Kurul Delegeleri


TMMOB-Mimarlar Odası
Muğla Şubesi Yönetim Kurulu


<< GERİ