Ana Sayfa • Linkler • İletişim
 

DUYURU
2015 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

Merkez Yönetim Kurulu’nun 21 Kasım 2014 tarihli ve 44/8-1 sayılı kararı ile 1 Ocak 2015–31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

İlk kayıt ödentisi 50,- TL
Yıllık üyelik ödentisi (12 x 20,-TL) 240,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi        1.800,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 1.800,- TL
Büro Tescil Belgesi ücret 400,- TL
Kimlik kartı yenileme ücreti 25,- TL
Üye tanıtım belgesi ücreti 50,- TL
SM / SMB mühürü ücreti 100,- TL


Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2015 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

<< GERİ