Ana Sayfa • Linkler • İletişim
 

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNDE, TMMOB BİR KEZ DAHA SÖZÜNÜ ÖRGÜTLÜ GÜCÜ İLE SÖYLÜYOR

Bugün 19 Eylül.

Bugün "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü"

19 Eylül; mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlü mücadele tarihi açısından çok önemli bir gündür.

Bugün, yüreğinde sadece insan sevgisi olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve demokratik taleplerle gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eyleminin 34. yıldönümüdür

19 Eylül; işsizliğin, yoksulluğun, faşist baskı ve zorbalığın kol gezdiği ülke koşullarında kendi sorunlarını halkın sorunlarından ayrı görmeyen mühendis, mimar ve şehir plancılarının özgürlük, eşitlik, demokrasi, bağımsızlık, barış ve adalet mücadelesinin adıdır.

19 Eylül 1979 tarihinde, Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk'ün TMMOB adına yaptığı çağrı ile sokakları dolduran mühendis, mimar ve şehir plancıları bugün de aynı anlayış doğrultusunda halkı ile omuz omuzadır.

Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçmektedir. Gezi Parkı'nın yağmasına karşı gösterilen meşru ve demokratik tepki ile başlayan halk direnişi ülkenin dört bir yanını sarıp sarmalamış ve yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır. Sokaklar; özgürlük ve demokrasinin yeniden yeşerdiği, insanca bir yaşamın inşa edildiği mekanlar haline gelmiştir. Halk kendi kaderine el koymuş ve "artık yeter" demiştir. Baskı ve sömürü politikalarının uygulayıcıları tarihsel rolleri gereği sokakları özgürleştiren halk direnişine acımasızca saldırmaktadır.

19 Eylül dayanışma günümüzde bir kez daha söylüyoruz:

"TMMOB, Örgütüne, Mesleğine, Halkına, Ülkesine Sahip Çıkıyor!"

TMMOB, özellikle son yıllarda AKP'nin sürekli hale getirdiği yasal ve fiili saldırıların hedefi durumundadır. Artık toplumun geniş bir kısmının da çok iyi bildiği gibi örgütümüz TMMOB, AKP tarafından teslim alınmaya, yetkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ile başlayan ve arka arkaya çıkarılan KHK lar ile geliştirilen saldırı dalgası, Gezi eylemleri süreci içerisinde son noktasına ulaşmıştır.

Üyelerimiz, yöneticilerimiz gözaltına alınmış, arkadaşlarımız üzerinden sanal bir örgüt yaratılmaya çalışılarak topluma da büyük bir gözdağı verilmek istenmiştir. TBMM'deki sayısal gücünü demokrasinin ve toplumun taleplerinin üzerinde gören AKP, bir gece yarısı torba yasa operasyonu ile kamusal denetim yetkilerimizi tırpanlamıştır. TMMOB'yi kapatmaya gücü yetmeyenler, TBMM'de mesleğimize ve örgütümüze darbe yapmışlardır.

TMMOB'ye yönelik gelişen saldırı ile kentlerimiz ve doğamıza karşı gelişen yağma süreci eş zamanlı olarak ilerlemektedir. Kentsel dönüşüm adı altında hız kazanan yağma ve talan süreci doğamızı ve yaşam alanlarımızı yok etmektedir. Parklarımız, yaşamın önemli unsurları olan kıyılarımız, tarım arazilerimiz, ormanlarımız, derelerimiz metalaştırılarak rant uğruna piyasaya sunulmaktadır.

"Kamu-toplum yararı anlayışı" idari yapıdan uygulama alanlarına kadar tüm süreçlerden tasfiye edilmektedir. Yasalar ve yönetmelikler ile piyasacılığın önündeki tüm engeller, pürüzler ortadan kaldırılmaktadır. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleği de bu anlayışa uygun olarak yeniden dizayn edilmekledir.

TKİ. GELİ (Türkiye Kömür İşletmeleri Güney Ege Linyitleri İşletmesi) ve termiksantrallerin özelleştirilmesi süreci, ülkemizin nasıl bir talanla karşıkarşıya olduğunun en çarpıcı örnekleridir. Bu talana karşı direnen işçilerin, emekçilerin, mühendislerin, mimarların ve tüm halkımızın yanında olduğumuzu haykırırız.

TMMOB, meslek alanlarımızda yaşanan tahribata, meslektaşlarımızın sorunlarına ve ülkemizin temel meselelerine karşı sözünü ve eylemini büyütecektir.

TMMOB, AKP iktidarmın neoliberal sömürü politikaları içerisinde yok etmeye çalıştığı meslek disiplinlerimizi ve etkisiz-yetkisiz bir hale getirmeye çalıştığı örgütümüzü savunmaya devam edecektir. Çünkü TMMOB'nin ve bağlı disiplinlerinin tasfiye edilmesi demek, kentlerimiz ve doğal varlıklarımızın rahatça yağmalanması, dizginsiz bir sömürü düzeninin tahsis edilmesi demektir.

TMMOB, mücadele geleneğine, mesleğine, örgütüne, halkına ve ülkesine duyduğu sorumluluk gereği durduğu noktadan geri adım atmayacak ve mücadelesini güçlendirerek sürdürecektir.

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, kentlerimizi, doğamızı, yaşam alanlarımızı yok edenlere, mesleğimize, örgütümüze ve halkımıza saldıranlara karşı duranların günüdür.

Selam olsun 19 Eylül'ü yaratanlara, selam olsun halkı ile omuz omuza olanlara!<< GERİ